Enquesta de satisfacció sobre la reunió de famílies

Accés a l’enquesta

Calendari de reunions:

1r d’ESO: 21/octubre a les 19 h de manera presencial.

2n d’ESO: 19/octubre a les 20 h de manera presencial.  

Per poder assistir a les reunions cal tenir en compte: A les reunions presencials  s’han de seguir les instruccions sanitàries vigents: ús de mascareta, distància d’1,5 mestres i desinfecció de les mans. També s’han d’evitar les aglomeracions, per tant NOMÉS

podrà assistir una persona per cada alumne/a i s’haurà de ser puntual en l’entrada i en la sortida.

3r d’ESO:  21/octubre a les 20 h per videoconferència.

4t d’ESO:  20/octubre a les 20 h per videoconferència.

1r Batxillerat: 27 /octubre a les 20 h per videoconferència.

1r d’FPB d’Electricitat: 27/octubre a les 20 h per videoconferència. 

1r i 2n d’FPB i 1r de GM:  28/octubre a les 20 h per videoconferència.