PROVES D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS

L’IES Felanitx serà seu de les proves d’accés a Grau Superior de l’opció de ciències de la salut i mediambientals

IES FELANITX

INFORMACIÓ PER A LES PROVES D’ACCÉS CFGS – CIÈNCIES DE LA SALUT I MEDIAMBIENTALS  – MAIG 2023

 

Dia 10 de maig:

– 16.00 h: examen de llengua catalana (durada màxima d’una hora)

– 17.00 h: examen de llengua castellana (durada màxima d’una hora)

– 18.30 h: examen de llengua estrangera de la part comuna (durada màxima d’una hora)

 

Dia 11 de maig:

– 16.00 h: exàmens de la part específica (durada màxima d’una hora i mitja per a cada un dels dos exàmens).

 

Lloc: 

Les proves es realitzaran en audiovisuals del centre. 

 

Els alumnes inscrits han de portar algun document oficial d’identificació en vigor.

 

 

Material:

Consultau l’enllaç següent

L’examen s’ha de respondre amb bolígraf blau o negre

 

Instruccions durant l’examen

S’hauran de deixar motxilles davant la taula (manco el que es necessiti per escriure) 

No es podrà tenir l’estoig damunt la taula.

El mòbil haurà d’estar apagat dins la motxilla.

No es podrà dur rellotge.

Els alumnes inscrits que duguin els cabells llargs, els hauran de dur recollits.

Els alumnes inscrits no es podran moure del lloc per demanar dubtes sobre l’examen ni per agafar més fulls.