Procés d’escolarització curs 22/23

 

En aquest article podràs trobar informació sobre els processos d’escolarització associats a ESO, Formació professional i Batxillerat per al curs 22/23

 


FORMACIÓ PROFESSIONAL

Procés d’admissió a FP


ESO i BATXILLERAT

Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 16 de març de 2022 per la qual es despleguen determinats aspectes per al curs escolar 2022-2023 respecte als processos d’adscripció, admissió i matriculació d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i educació especial a les Illes Balears (BOIB 19-03-22).

Trobareu tota la informació a l’adreça:

http://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/inici-45806_1/

L’escolarització consta de dos processos diferents:

1) ADSCRIPCIÓ:

Pel que fa a ESO, l’IES Felanitx té 4 escoles adscrites: CEIP Inspector Joan Capó (Felanitx), CEIP s’Algar (Portocolom), CEIP Reina Sofia (s’Horta) i CEIP Migjorn (Cas Concos). Les famílies dels alumnes actuals de 6è de primària d’aquestes escoles que voleu que els vostres fills o filles cursin 1r d’ESO a l’institut de Felanitx no heu de fer res. Les escoles fan d’ofici el procés d’adscripció.

Pel que fa a Batxillerat, per primer any el col·legi Es Lledoner també és un centre adscrit a l’IES Felanitx i, en conseqüència, les famílies dels alumnes actuals de 4t d’ESO d’aquest col·legi que voleu que els vostres fills o filles cursin 1r de Batxillerat a l’institut de Felanitx no heu de fer res. Les escoles fan el procés d’adscripció d’ofici.

 

El calendari complet (presentació de sol·licituds, llistes i matrícula) del procés d’adscripció el podeu trobar a l’adreça:

http://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/calendari/

 

Una vegada confirmada l’adjudicació de la plaça al nostre centre, haureu de procedir a la matrícula que, com en els darrers anys, es farà telemàticament.

Per fer el tràmit de matrícula trobareu més endavant tota la informació necessària a la web de l’institut. 

2) ADMISSIÓ:

Aquest procés va dirigit a totes les famílies d’alumnes matriculats actualment en centres distints dels quatre CEIP adscrits i que voleu que el vostre fill o filla cursi estudis de qualsevol nivell d’ESO o en un centre distint d’Es Lledoner si voleu que cursi estudis de Batxillerat a l’IES Felanitx el curs 20/21.

Aquest procés també és conegut com preinscripció o reserva de plaça.

Els interessats podreu fer el tràmit i trobar tota la informació i el manual d’ajuda a la pàgina:

http://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/inici-45806_1/

El calendari complet (presentació de sol·licituds, llistes i matrícula) del procés d’admissió el podeu trobar a l’adreça:

http://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/calendari/

Una vegada confirmada l’adjudicació de la plaça al nostre centre haureu de procedir a la matrícula que, com en els darrers anys, es farà també telemàticament.

Per fer el tràmit de matrícula trobareu més endavant tota la informació necessària a la web de l’institut.IMPORTANT:

Tant per fer el tràmit d’admissió com per fer la matrícula telemàtica, el millor sistema és tenir usuari i contrasenya de GESTIB. En cas que no en tengueu, posau-vos en contacte amb el vostre centre educatiu actual.