Home ALUMNES
Espai alumnes

Els alumnes es poden donar d'alta al sistema i bolcar les seves dades en la nostra base de dades mitjançant l'eina Formulari d'alta alumnes.

Una vegada s'hagi donat d'alta mitjançant l'emplenament del formulari, l'alumne rebrà un correu electrònic amb un resum del formulari emplenat. Aquestes dades han de ser verificades per l'administrador del lloc abans de passar a la base de dades.

Per poder emplenar aquest formulari hauràs de disposar, a més de les dades personals, del número d'expedient per tal de poder identificar-te de manera unívoca en aquesta aplicació.