Home EMPRESES
Espai empresa

Una empresa es pot donar de d'alta al sistema mitjançant l'emplenament del formulari Formulari d'alta empreses. Seguidament rebrà un correu electrònic amb un resum de les dades inserides.

L'administrador del lloc verificarà la validesa de les dades i enviarà un altre correu al sol·licitant indicant-li un nom d'usuari i una contrasenya que permetrà la modificació, si cal, de les dades inserides (prèvia verificació per part de l'administrador), enviar ofertes de treball i consultar la disponibilitat d'alumnes aspirants a aquesta oferta.

 

 

FORMACIÓ PRÀCTICA EN CENTRES DE TREBALL (FCTs)

L'alumnat de cicles formatius i formació professional bàsica realitza un període de formació en centres de treball al final dels seus estudis.

La durada d'aquesta formació va des de les 240 hores, en la formació professional bàsica, fins les 400 hores en la resta de cicles formatius.

El període ordinari d'FCTs comprèn el tercer trimestre del curs acadèmic (abril-juny) mentre que el període extraordinari comprèn el primer trimestre del curs següent i, per accedir-hi, és necessari haver superat la resta de mòduls formatius.

Abans de l'inici de les FCTs cal fer una recerca d'empreses disposades a 'tutoritzar' aquestes pràctiques de manera coordinada amb el tutor del centre educatiu.

Si la seva empresa està interessada en tenir alumnes en pràctiques cal formalitzar un conveni de col·laboració amb el centre (exemple de conveni) i un annex per cada període de FCTs on s'acullen alumnes.

Per tal de coordinar millor aquesta tasca ens seria de gran ajuda que emplenassiu el formulari d'Alumnes en pràctiques. D'aquesta manera tendriem constància del vostre interés per acollir alumnes en pràctiques en el següent període