No diguis dois bannerblog no diguis dois

1469115992 hang up  971581804  971580497

fax icon  971581258
email icon   iesfelanitx@educaib.eupin

xarxes facebook  xarxes instagram  xarxes linkedin  xarxes twiter

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

ESTUDIS

  • Aquests estudis (12 - 16 anys) conformen un cicle, i donen dret al Títol de Graduat en Secundària.

  • Finalitats

    • Desenvolupar capacitats bàsiques i d'autonomia personal de l'alumnat.

    • Preparació per a la incorporació a la vida activa.

    • Preparació per seguir estudis de Batxillerat o de Formació Professional

    • Atendre la diversitat d'interessos, motivacions i aptituds de l'alumnat.

1r ESO

Assignatures troncals / de lliure configuració autonòmica

Biologia i geologia

Geografia i història

Llengua castellana

Llengua catalana

Matemàtiques

Primera llengua estrangera (anglès)

Tutoria

3 h.

3 h.

3 h.

3 h.

3 h.

3 h.

1 h.

Assignatura de lliure configuració

Treball per projectes

2 h.

Assignatures específiques

Educació física

Educació plàstica, visual i audiovisual I

Música I

Una a triar entre:

Religió

Valors ètics

2 h.

3 h.

3 h.

1h.

Total d'hores setmanals

30 h.

Criteris de promoció

Promocionen de 1r a 2n els alumnes que duen 0, 1 o 2 assignatures suspeses. En cas que duguin dues assignatures suspeses, no poden ser matemàtiques i llengua catalana o matemàtiques i llengua castellana.

Criteris de repetició

Per normativa, els alumnes que han de repetir 1r han de fer el curs complet.

 

2n ESO

Assignatures troncals / de lliure configuració autonòmica

Física i química

Geografia i història

Llengua castellana

Llengua catalana

Matemàtiques

Primera llengua estrangera (anglès)

Tutoria

3 h.

3 h.

3 h.

3 h.

4 h.

3 h.

1 h.

Assignatura de lliure configuració

Treball per projectes

2 h.

Assignatures específiques

Educació física

Tecnologia I

Una a triar entre:

Educació plàstica, visual i audiovisual II

Música II

Segona llengua estrangera (alemany)

Segona llengua estrangera (francès)

Una a triar entre:

Religió

Valors ètics

2 h.

3 h.

2 h.

 

 

 

 

1 h.

Total d'hores setmanals

30 h.

Criteris de promoció

Promocionen de 2n a 3r els alumnes que duen 0, 1 o 2 assignatures suspeses. En cas que duguin dues assignatures suspeses, no poden ser matemàtiques i llengua catalana o matemàtiques i llengua castellana.

Criteris de repetició

Per normativa, els alumnes que han de repetir 2n han de fer el curs complet.

Programa de millora de l'aprenentatge a 2n d'ESO (PMAR)

Àmbits

Àmbit científic i matemàtic

(Inclou els currículums corresponents a les matèries de física i química i matemàtiques)

Àmbit lingüístic i social

(Inclou els currículums corresponents a les matèries de geografia i història, llengua catalana i llengua castellana)

Àmbit lingüístic de primera llengua estrangera (anglès)

Àmbit pràctic

(Inclou els currículums corresponents a les matèries d'educació plàstica, visual i audiovisual i tecnologia)

9 h.

 

9 h.

 

4 h.

4 h.

Assignatures específiques

Educació física

Una a triar entre:

Religió

Valors ètics

Tutoria

2 h.

1 h.

 

 

1 h.

Total d'hores setmanals

30 h.

Criteris de promoció

Promocionen de 2n a 3r els alumnes que duen 0, 1 o 2 assignatures suspeses. En cas que duguin dos àmbits suspesos, no poden ser el científic i matemàtic i el lingüístic i social.

Criteris de repetició

Per normativa, els alumnes que han de repetir 2n han de fer el curs complet.

3r ESO

Assignatures troncals / de lliure configuració autonòmica

Biologia i geologia

Física i química

Geografia i història

Llengua castellana

Llengua catalana

Matemàtiques orientades als ensenyaments acadèmics

Primera llengua estrangera (anglès)

Tutoria

2 h.

2 h.

3 h.

3 h.

3 h.

4 h.

3 h.

1 h.

Assignatura de lliure configuració

Treball per projectes

2 h.

Assignatures específiques

Educació física

Tecnologia II

Una a triar entre:

Cultura clàssica

Educació plàstica, visual i audiovisual II

Iniciativa a l'activitat emprenedora i empresarial

Música II

– Segona llengua estrangera (alemany)

– Segona llengua estrangera (francès)

Una a triar entre:

Religió

Valors ètics

2 h.

2 h.

2 h.

 

 

 

 

 

 

 

1 h.

Total d'hores setmanals

30 h.

Criteris de promoció

Promocionen de 3r a 4t els alumnes que duen 0, 1 o 2 assignatures suspeses. En cas que duguin dues assignatures suspeses, no poden ser matemàtiques i llengua catalana o matemàtiques i llengua castellana.

Criteris de repetició

Per normativa, els alumnes que han de repetir 3r han de fer el curs complet.

Programa de millora de l'aprenentatge a 3r d'ESO (PMAR)

Àmbits

Àmbit científic i matemàtic

(Inclou els currículums corresponents a les matèries de biologia i geologia, física i química i matemàtiques)

Àmbit lingüístic i social

(Inclou els currículums corresponents a les matèries de geografia i història, llengua catalana i llengua castellana)

Àmbit lingüístic de primera llengua estrangera (anglès)

Àmbit pràctic

(Inclou els currículums corresponents a les matèries d'educació plàstica, visual i audiovisual i tecnologia)

9 h.

 

9 h.

 

4 h.

4 h.

Assignatures específiques

Educació física

Una a triar entre:

Religió

Valors ètics

Tutoria

2 h.

1 h.

 

 

1 h.

Total d'hores setmanals

30 h.

Criteris de promoció

Promocionen de 3r a 4t els alumnes que duen 0, 1 o 2 assignatures suspeses. En cas que duguin dos àmbits suspesos, no poden ser el científic i matemàtic i el lingüístic i social.

Criteris de repetició

Per normativa, els alumnes que han de repetir 3r han de fer el curs complet.

4 ESO. Ensenyaments acadèmics

Assignatures troncals / de lliure configuració autonòmica

Geografia i història

Llengua castellana

Llengua catalana

Matemàtiques orientades als ensenyaments acadèmics

Primera llengua estrangera (anglès)

Tutoria

3 h.

3,5 h.

3,5 h.

4 h.

3 h.

1 h.

Assignatures d'opció (Se'n cursen dues)

Biologia i geologia

Economia

Física i química

Llatí

3 h.

3 h.

3 h.

3 h.

Assignatures específiques

Educació física

Una a triar entre:

– Arts escèniques i dansa

Cultura científica

Cultura clàssica

Educació Plàstica Visual i Audiovisual

Filosofia

Música

Segona llengua estrangera (alemany)

Segona llengua estrangera (francès)

Tecnologia

Tecnologies de la informació i la comunicació

Una a triar entre:

Religió

Valors ètics

2 h.

3 h.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 h.

Total d'hores setmanals

30 h.

Criteris de titulació

Titulen els alumnes que a l'avaluació final duen 0 assignatures suspeses, o màxim una assignatura amb un 3, o màxim 2 assignatures amb un 4 cadascuna. En cas que duguin dues assignatures suspeses, no poden ser matemàtiques i llengua catalana o matemàtiques i llengua castellana.

Criteris de repetició

Per normativa, els alumnes que han de repetir 4t han de fer el curs complet.

4t ESO. Ensenyaments aplicats i PRAQ

Assignatures troncals / de lliure configuració autonòmica

Geografia i història

Llengua castellana

Llengua catalana

Matemàtiques orientades als ensenyaments aplicats

Primera llengua estrangera (anglès)

Tutoria

3 h.

3,5 h.

3,5 h.

4 h.

3 h.

1 h.

Assignatures d'opció (Se'n cursen dues)

Ciències aplicades a l'activitat professional

Iniciació a l'activitat emprenedora i empresarial

Tecnologia

3 h.

3 h.

3 h.

Assignatures específiques

Educació física

Una a triar entre:

 

– Arts escèniques i dansa

Cultura científica

Cultura clàssica

Educació Plàstica Visual i Aduiovisual

Filosofia

Música

Segona llengua estrangera (alemany)

Segona llengua estrangera (francès)

Tecnologies de la informació i la comunicació

Una a triar entre:

Religió

Valors ètics

2 h.

3 h.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 h.

Total d'hores setmanals

30 h.

Criteris de titulació

Titulen els alumnes que a l'avaluació final duen 0 assignatures suspeses, o màxim una assignatura amb un 3, o màxim 2 assignatures amb un 4 cadascuna. En cas que duguin dues assignatures suspeses, no poden ser matemàtiques i llengua catalana o matemàtiques i llengua castellana.

Criteris de repetició

Per normativa, els alumnes que han de repetir 4t han de fer el curs complet.


 

catala1

Recull de recursos lingüístics en català. Diccionaris, correctors, normativa. etc

 

LogotipFP300
tutoria

TUTORIA.

Horaris d'atenció a pares/mares/tutors. Informació de tutoria

 
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com