INSTRUCCIONS PER OBTENIR LA CONTRASENYA DEL GESTIB

 


Si encara no teniu usuari GESTIB, o no vos funciona correctament, escriviu un correu a iesfelanitx@educaib.eu, posant a l’assumpte USUARI GESTIB.

Per favor, indicau:

-el nom i llinatges complets

-núm. de DNI/NIE

-data de naixement

-telèfon mòbil i correu electrònic de contacte (quedaran associats al compte d’usuari)

-i el text:

DEMAN USUARI GESTIB.

SÍ autoritz la comunicació via Whatsapp

(o NO autoritz la comunicació via Whatsapp)

També ens heu d’enviar foto per les dues cares del DNI/NIE.