Recursos lingüístics en línia

TIPUS TÍTOL URL

CORRECTOR

LanguageTool

https://languagetool.org/ca/

TERMINOLOGIA

 

Termcat

http://www.termcat.cat/

Gabinet de terminologia de la UIB

http://slg.uib.cat/gabinets/gt/

Optimot

http://aplicacions.llengua.gencat.cat/llc/AppJava/index.html

DICCIONARIS

 

Diccionari de L’IEC

http://dlc.iec.cat/

Diccionari Català-Valencià-Balear

http://dcvb.iecat.net/

Diccionaris escolars

http://diccionaris.cat/

http://www.grec.net/cgibin/esc00.pgm

APRENENTATGE DE LA LLENGUA

 

Cursos d’autoaprenentatge

http://www.parla.cat/pres_catalaenlinia/AppPHP/login/home.php?on=curs&lang=ca

http://enxaneta.info/

Dictats en línia

http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/aprendre_catala/recursos-per-al-professorat/dictats-en-linia/

LLIBRE D’ESTIL  
https://www.upf.edu/web/llibre-estil