Instal·lacions

L’edifici principal consta de la planta baixa i dos pisos.

A la planta baixa hi trobam les dependències de Secretaria, Consergeria, Prefectura d’Estudis, Direcció, la Sala de Professors, diversos departaments, els Gimnasos (2), l’aula de Música, l’aula d’Audiovisuals, la Biblioteca i les aules de primer i segon d’ESO.

Al primer pis hi trobam les aules de tercer i quart d’ESO, els laboratoris, l’aula d’Art i més departaments.

Al segon pis hi trobam l’aula d’informàtica, les aules dels cicles formatius d’administració i vàries aules de primer i segon de batxiller.

Anexat a l’edifici principal hi trobam vàries aules de primer de batxiller (el galliner, que li diuen) amb aules convencionals i el laboratori enològic.

També hi ha un segon edifici, on s’hi ubiquen els tallers d’electricitat i tecnologia. I finalment, dos edificis més: el bar dels alumnes i la vivenda del conserge (actualment habilitada com a aula-taller).

La resta del solar està ocupat per un ample aparcament, les pistes esportives (tenis, basket, futbet, voleibol), el camp de futbol, diverses zones verdes, l’hivernacle de jardineria i les noves aules del taller d’activitats agràries.