ESO

  • Aquests estudis (12 – 16 anys) conformen un cicle, i donen dret al Títol de Graduat en Secundària.

  • Finalitats

    • Desenvolupar capacitats bàsiques i d’autonomia personal de l’alumnat.

    • Preparació per a la incorporació a la vida activa.

    • Preparació per seguir estudis de Batxillerat o de Formació Professional

    • Atendre la diversitat d’interessos, motivacions i aptituds de l’alumnat.