CRITERIS DE QUALIFICACIÓ / SITUACIONS D’APRENENTATGE

Curs 23-24

 

1r ESO
Geografia i història
Cultura clàssica
Biologia i geologia
Llengua castellana
Llengua catalana
E. Física
E. plàstica visual i audiovisual
Cooperació i serveis a la comunitat
Llengües clàssiques
Anglès
Francès
Alemany
Matemàtiques
Recursos digitals I
Música
Religió
3r ESO
Geografia i història
Iniciativa emprenedora
Biologia i geologia
Llengua castellana
Llengua catalana
E. Física
Valors ètics
Filosofia
Física i química
Filosofia
Caixes de vida
Llengües clàssiques
Plàstica
Música
Francès
Anglès
Alemany
Anglès (PMAR)
Alemany
Matemàtiques
Recursos digitals II
Tecnologia i digitalització
Àmbit cientificotècnic (PMAR)
Àmbit pràctic (PMAR)
Àmbit sociolingüístic (PMAR)
Religió