CRITERIS DE QUALIFICACIÓ / SITUACIONS D’APRENENTATGE

Curs 22-23


Criteris de titulació a Batxillerat


FPB Electricitat i electrònica
Ciències aplicades I
Ciències aplicades II
Comunicació i societat I
Comunicació i societat II
Comunicació i societat I (Anglès)
Comunicació i  societat II (Anglès)
Equips elèctrics i electrònics
Instal·lacions elèctriques i domòtiques en edificis
Instal·lacions de telecomunicació
Instal·lació i manteniment de xarxes per a la transmissió de dades
 
 
FPB Agrojardineria i composicions florals
Ciències aplicades I
Ciències aplicades II
Comunicació i societat I
Comunicació i societat II
Comunicació i societat I (Anglès)
Comunicació i societat II (Anglès)
Op. bàsiques de preparació del terreny, plantació i sembra de cultius
Materials de floristeria
Op. auxiliars en l’elaboració de composicions florals i amb plantes
Op. bàsiques en instal·lació de jardins, parcs i zones verdes
Op. bàsiques de producció de plantes en vivers i centres de jardineria
Op. bàsiques de manteniment de jardins, parcs i zones verdes
Op. bàsiques de reg, adob i tractaments fitosanitaris