Presentació mobilitats Erasmus 19/20

Procés de sol·licitud i selecció de mobilitats Erasmus+ per al curs 19-20

Oberta la convocatòria de d’ajudes Erasmus+ Formació Professional per a realitzar pràctiques a empreses de la UE durant el curs 2019-2020 en el marc del projecte 2019-1-ES01-KA103-061605

CALENDARI
Reunió informativa a tot  l’alumnat que pot accedir a una beca Erasmus

27/11/19

(Aula audiovisuals)

 
Acceptació de sol·licituds (a l’apartat “Convocatòries 19/20“)

28/11/19 a 08/11/19

 
Publicació del calendari d’entrevistes

9/12/19

 
Llistat provisional d’alumnes seleccionats, en reserva i no aptes. Inici del període de reclamacions

11/12/19

 
Llistat definitiu d’alumnes seleccionats, en reserva i no aptes

12/12/19