Procés d’escolarització curs 22/23

 


FORMACIÓ PROFESSIONAL

Publicades les llistes d’admissió de la 2a fase

Procés d’admissió a FP

 
També és consultable des de l’enllaç publicat a la pàgina web d’FP <<fp.caib.es>> amb les dades de:
– DNI/NIE de l’alumne(a), o si és el cas d’un menor d’edat DNI/NIE (Pare/mare/tutor(a))
– DATA NAIXEMENT Alumne(a)  
 

Recordau que cal fer la matrícula en línia entre els dies 22 i 23 de setembre.


ESO i BATXILLERAT

Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 16 de març de 2022 per la qual es despleguen determinats aspectes per al curs escolar 2022-2023 respecte als processos d’adscripció, admissió i matriculació d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i educació especial a les Illes Balears (BOIB 19-03-22).

Trobareu tota la informació a l’adreça:

http://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/inici-45806_1/

L’escolarització consta de dos processos diferents:

1) ADSCRIPCIÓ:

Pel que fa a ESO, l’IES Felanitx té 4 escoles adscrites: CEIP Inspector Joan Capó (Felanitx), CEIP s’Algar (Portocolom), CEIP Reina Sofia (s’Horta) i CEIP Migjorn (Cas Concos). Les famílies dels alumnes actuals de 6è de primària d’aquestes escoles que voleu que els vostres fills o filles cursin 1r d’ESO a l’institut de Felanitx no heu de fer res. Les escoles fan d’ofici el procés d’adscripció.

Pel que fa a Batxillerat, per primer any el col·legi Es Lledoner també és un centre adscrit a l’IES Felanitx i, en conseqüència, les famílies dels alumnes actuals de 4t d’ESO d’aquest col·legi que voleu que els vostres fills o filles cursin 1r de Batxillerat a l’institut de Felanitx no heu de fer res. Les escoles fan el procés d’adscripció d’ofici.

 

El calendari complet (presentació de sol·licituds, llistes i matrícula) del procés d’adscripció el podeu trobar a l’adreça:

http://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/calendari/

 

Una vegada confirmada l’adjudicació de la plaça al nostre centre, haureu de procedir a la matrícula que, com en els darrers anys, es farà telemàticament.

Per fer el tràmit de matrícula trobareu la informació en aquest enllaç

ATENCIÓ!

Si voleu fer el procés d’Admissió al Batxillerat Artístic haureu d’esperar a dilluns, dia 27 de juny, per problemes tècnics. 
Disculpeu les molèsties
 

2) ADMISSIÓ:

Aquest procés va dirigit a totes les famílies d’alumnes matriculats actualment en centres distints dels quatre CEIP adscrits i que voleu que el vostre fill o filla cursi estudis de qualsevol nivell d’ESO o en un centre distint d’Es Lledoner si voleu que cursi estudis de Batxillerat a l’IES Felanitx el curs 20/21.

Aquest procés també és conegut com preinscripció o reserva de plaça.

Els interessats podreu fer el tràmit i trobar tota la informació i el manual d’ajuda a la pàgina:

http://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/inici-45806_1/

El calendari complet (presentació de sol·licituds, llistes i matrícula) del procés d’admissió el podeu trobar a l’adreça:

http://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/calendari/

Una vegada confirmada l’adjudicació de la plaça al nostre centre haureu de procedir a la matrícula que, com en els darrers anys, es farà també telemàticament.

Per fer el tràmit de matrícula trobareu més endavant tota la informació necessària a la web de l’institut.IMPORTANT:

Tant per fer el tràmit d’admissió com per fer la matrícula telemàtica, el millor sistema és tenir usuari i contrasenya de GESTIB. En cas que no en tengueu, posau-vos en contacte amb el vostre centre educatiu actual.

 

En aquest article podràs trobar informació sobre els processos d’escolarització associats a ESO, Formació professional i Batxillerat per al curs 22/23