Batxillerat modalitat de ciències

1r de batxillerat. Modalitat de ciències

Assignatures troncals / de lliure configuració autonòmica

Educació física

Filosofia II

Llengua castellana I

Llengua catalana I

Llengua estrangera I (anglès)

Matemàtiques I

Tutoria

2 h.

3 h.

2,5 h.

2,5 h.

3 h.

4h.

1 h.

Assignatures troncals d’opció (Se’n cursen dues)

Biologia i geologia

Dibuix tècnic I

Física i química

4 h.

4 h.

4 h.

Assignatures específiques (Se’n cursen dues.)

Alemany I

Anàlisi musical I

Anatomia aplicada

Cultura científica

Francès I

Religió I

Tecnologia industrial I

Tecnologies de la informació i la comunicació I

A triar entre les de modalitat no cursades (biologia, cultura audiovisual, dibuix tècnic, economia, física i química, grec, història del món contemporani, llatí, literatura universal, matemàtiques CS i matemàtiques I)

3 h.

3 h.

3 h.

3 h.

3 h.

3 h.

3 h.

3 h.

3 h.

Total d’hores setmanals

32 h.

Criteris de promoció

Promocionen de 1r a 2n els alumnes que duen 0, 1 o 2 assignatures suspeses.

Criteris de repetició

Per normativa, els alumnes que han de repetir 1r han de fer el curs complet.

2n de batxillerat. Modalitat de ciències

Assignatures troncals / de lliure configuració autonòmica

Llengua castellana I

Llengua catalana I

Llengua estrangera I (anglès)

Història d’Espanya

Història de la filosofia

Matemàtiques II

Tutoria

3 h.

3 h.

3 h.

3 h.

3 h.

4 h.

1 h.

Assignatures troncals d’opció (Se’n cursen dues)

Biologia

Dibuix tècnic II

Física

Geologia

Química

4 h.

4 h.

4 h.

4 h.

4 h.

Assignatures específiques (Se’n cursen dues.)

Anàlisi musical II

Ciències de la Terra i el medi ambient

Fonaments d’administració i gestió

Psicologia

Segona llengua estrangera (alemany)

Segona llengua estrangera (francès)

Tecnologia industrial II

Tecnologies de la informació i la comunicació II

Religió

A triar entre les de modalitat no cursades (biologia, cultura audiovisual, dibuix tècnic, economia, física, química, geologia, geografia, història de l’art, grec, llatí, matemàtiques CS i matemàtiques I)

4 h.

4 h.

4 h.

4 h.

4 h.

4 h.

4 h.

4 h.

4 h.

4 h.

Total d’hores setmanals

32 h.

Criteris de titulació

Accés al document

Criteris de repetició

Els alumnes que han de repetir 2n poden fer: a) el curs complet; b) només les assignatures suspeses, o c) les assignatures suspeses i les que vulguin fer com a ampliació de matrícula per millorar la nota del curs anterior.