Vols fer pràctiques a Europa?

El projecte EuroFP Balears VII (2023-1-ES01-KA121-VET-000131830) està cofinançat per la Unió Europea. Les opinions i punts de vista expressats (en aquesta nota de premsa/comunicat/publicació/etc.) només comprometen al seu autor l’IES Felanitx i no reflecteixen necessàriament els de la Unió Europea ni els del Servei Espanyol per a la Internacionalització de l’Educació (SEPIE). Ni la Unió Europea ni l’Agència Nacional SEPIE poden ser considerats responsables d’ells.

Estàs cursant el darrer curs d’un cicle formatiu? Com a professor, vols observar com es treballa en altres països?

Comença a valorar les teves opcions per participar en un programa Erasmus per realitzar les FCTs o fer unes pràctiques extracurriculars en un país de la UE.