PROVES D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS

L’IES Felanitx serà seu de les proves d’accés a Grau Superior de l’opció de ciències de la salut i mediambientals.

El calendari de la prova d’accés a grau superior és el següent:

– Matrícula: del 6 al 18 de març, ambdós inclosos. Les sol·licituds s’han de presentar a la secretaria del centre on es vol fer la prova.

– Publicació de la llista provisional de persones admeses: 22 de març.

– Termini per formular reclamacions a la llista provisional: 25, 26 i 27 de març, ambdós inclosos.

– Publicació de la llista definitiva de persones admeses: 12 d’abril.

– Data de realització de la prova d’accés a grau superior: 15 i 16 de maig.

– Publicació de la llista provisional de persones aptes i no aptes al tauler d’anuncis i a la pàgina web de cada centre: 22 de maig.

– Recollida del certificat acreditatiu: a partir del 31 de maig al mateix centre on s’ha dut a terme la prova.

  •  

 

CALENDARI DE LES PROVES

Dia 15 de maig:

– 16.00 h: inici de la prova amb els exàmens de llengua castellana i de llengua catalana (durada màxima d’una hora per a cada examen).
– 18.30 h: examen de llengua estrangera de la part comuna (durada màxima d’una hora).

 

Dia 16 de maig:

– 16.00 h: exàmens de la part específica (durada màxima d’una hora i mitja per a cada un dels dos exàmens).

 

Lloc: 

Les proves es realitzaran en audiovisuals del centre. 

Els alumnes inscrits han de portar algun document oficial d’identificació en vigor.

 

Instruccions durant l’examen

S’hauran de deixar motxilles davant la taula (manco el que es necessiti per escriure) 

No es podrà tenir l’estoig damunt la taula.

El mòbil haurà d’estar apagat dins la motxilla.

No es podrà dur rellotge.

Els alumnes inscrits que duguin els cabells llargs, els hauran de dur recollits.

Els alumnes inscrits no es podran moure del lloc per demanar dubtes sobre l’examen ni per agafar més fulls.