TRIA DE MATÈRIES PER AL CURS 24/25

A l’IES Felanitx estem començant a organitzar el curs 24/25. 

Aquí podreu trobar informació sobre les matèries d’elecció d’ESO i Batxillerat per al proper curs

Curs

Reunió informativa 

Enllaç al formulari

Termini per emplenar el formulari

Presentacions

Data

Enllaç

6è EP (alumnes que el curs 24/25 faran 1r d’ESO)

Dissabte, 4 de maig, a les 10:00

Jornada de portes obertes

enllaç al cartell 1r ESO

enllaç al formulari 1r ESO

Del 6 al 12 de maig

presentació 1r ESO

1r ESO (alumnes que el curs 24/25 faran 2n d’ESO)

Dilluns 6 de maig, a les 19:00

enllaç de la reunió pel  Formulari de 2n ESO (alumnes de 1r d’ESO)

enllaç a la reunió 2n ESO

enllaç al formulari 2n ESO

Del 7 al 14 de maig

presentació 2n ESO

2n ESO (alumnes que el curs 24/25 faran 3r d’ESO)

Dimarts 7 de maig a les 19:00

enllaç de la reunió pel  Formulari de 3r ESO (alumnes de 2n d’ESO)

enllaç a la reunió 3r ESO

enllaç al formulari 3r ESO

Del 7 al 14 de maig

presentació 3r ESO

3r ESO (alumnes que el curs 24/25 faran 4t d’ESO)

Dimarts, 7 de maig, a les 20:00

enllaç de la reunió pel  Formulari de 4t ESO (alumnes de 3r d’ESO)

enllaç a la reunió 4t ESO

enllaç al formulari de 4t ESO 

Del 7 al 14 de maig


presentació 4t ESO


4t ESO (alumnes que el curs 24/25 faran 1r de Batxillerat)

Dimarts, 30 d’abril a les 19:00

Jornada de portes obertes 

enllaç al cartell 1r batxillerat


enllaç al formulari de 1r batxillerat 


Del 8 al 15 de maig

presentació 1r batxillerat

Dimecres, 8 de maig, a les 19:00

enllaç de la reunió pel  Formulari de 1r de Batx (alumnes de 4t d’ESO)

enllaç a la reunió de 1r batxillerat

1r de Batxillerat (alumnes que el curs 24/25 faran 2n de Batxillerat)

Dimecres, 8 de maig, a les 20:00

Enllaç de la reunió pel  Formulari de 2n de Batx (alumnes de 1r de Batxillerat)

enllaç a la reunió de 2n batxillerat


enllaç al formulari de 2n de batxillerat

Del 8 al 15 de maig

presentació 2n batxillerat

A continuació teniu un resum de la informació de les reunions, l’enllaç al formulari i el termini per emplenar-lo:

En el cas dels alumnes que el curs 23/24 ja estan matriculats a l’IES Felanitx, tant per connectar-vos a la reunió com per emplenar el formulari cal que els vostres fills entrin amb el seu compte acabat amb: @iesfelanitx.cat o @a.iesfelanitx.cat 

Al formulari hem substituït la firma dels progenitors o tutors legals pel nom dels progenitors o tutors legals i el seu DNI, considerant que així donau la vostra conformitat a la tria feta pels vostres fills i filles. És important que ho signin els dos progenitors i en el cas que només hi hagi un progenitor s’ha de repetir el nom.

Us aconsellam que consulteu la informació de les matèries i els projectes a elegir abans d’emplenar el formulari. Aquesta informació la podeu consultar a la pàgina web del centre (Menú, oferta formativa, ESO o Batxillerat segons correspongui). Enllaç.

Si no hi ha suficients places per tots els alumnes a una matèria, es seleccionaran els alumnes per ordre alfabètic, a partir del sorteig d’adscripció d’Escolarització d’ESO i batxillerat.

Els alumnes que emplenin el formulari fora de termini aniran després dels que ho han fet dins el termini. En aquest cas el criteri de selecció serà per ordre d’entrega del formulari.