Procés ordinari admissió FP GM Pendents de setembre

Procés ordinari admissió FP GM Pendents de setembre

Llista del procés d’admissió a FP Grau Mitjà 2019/2020 (pendents de setembre)